Steunpunt SROI: voor álle ondernemers en inkopers in Midden-Gelderland

SROI voor opdrachtnemers

Gefeliciteerd! Je hebt een opdracht van de gemeente gegund gekregen. Als opdrachtnemer ben je vrij om de SROI-verplichting in te vullen op een manier die passend is bij jouw situatie als ondernemer. De SROI-coördinator is er om je te ondersteunen en kan je helpen een passende invulling te vinden door kandidaten voor te dragen met je mee te denken over een MVO-project. 

Onderaan deze pagina vind je ook meer informatie over de privacy van je medewerkers.

Bouwblokkenmethode

De invulling van een SROI-verplichting gaat via de bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor deze methode is dat voor de inzet van elke doelgroep een vaste waarde wordt toegekend. De gemeenten in regio Midden-Gelderland hebben zich sinds 2019 aangesloten bij het Convenant Uniformering Social Return Oost-Nederland. Dit betekent dat we in Gelderland en Overijssel hetzelfde beleid en dezelfde bouwblokkenmethodiek hanteren.

De meest recente bouwblokken vind je hier. Meer informatie over het convenant vind je ook op www.impactoost.nl

Er bestaan drie invullingsmogelijkheden van SROI:

 1.  Aannemen van kandidaten uit de doelgroepen beschreven in het bouwblokkenmodel
  Het hoofddoel van SROI is werk creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Heb je ruimte voor een kandidaat, of wil je dat we hierover met je meedenken? Neem dan contact op met één van de collega’s van jouw branche of bel met het Steunpunt, dan verwijzen we je door naar de juiste accountmanager. 
 2. Inkopen van producten of diensten bij sociale ondernemingen
  Er zijn veel (erkende) sociale ondernemingen voor wie een product of dienst een middel is om werkplekken te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Door deze producten te kopen draag je dus ook (indirect) bij aan arbeidsparticipatie van deze doelgroepen. 
  Kijk voor meer inspiratie op www.impactoost.nl
 3. Maatschappelijke (MVO-)projecten
  Creativiteit wordt gewaardeerd! Heb je een goed idee waarmee we mensen een stap dichter bij werk kunnen brengen? Neem direct contact op met het Steunpunt, wij helpen je graag verder.
  Kijk ook eens in onze agenda naar de activiteiten die wij organiseren.

 

Monitoring via WIZZR

De voortgang van het project kun je volgen in monitoringssysteem WIZZR. Dit systeem geeft inzicht in het aantal mensen dat via SROI aan werk geholpen is. Alles over WIZZR lees je in de Handleiding voor Opdrachtnemers.

Welke stappen neem je bij de invulling van social return?
 
 1. Verkennende fase Betrek het Steunpunt SROI in een vroeg stadium bij je opdracht of bestek, zodat we mee kunnen denken over hoe social return het beste kan worden ingezet.
 2. Vraag advies aan het Steunpunt SROI Stel al je vragen over social return aan het Steunpunt SROI. Wij leveren standaardteksten voor offerteaanvragen en bestekken. Ook kunnen we ondersteunen bij eventuele vragen die hieruit voortkomen. Bijvoorbeeld via de nota van inlichtingen.
 3. Meld de opdracht aan Project gegund? Meld het aan in WIZZR. Hiermee draag je de monitoring van de SROI-verplichting over aan het Steunpunt.
 4. Monitoring van je bestek na gunning Het Steunpunt SROI neemt contact op met de opdrachtnemer om afspraken te maken over de invulling van de verplichting en monitort de voortgang. Deze kun je volgen in WIZZR. Als we constateren dat er onvoldoende inspanning wordt geleverd, schakelen we je eerder in.
 5. Afronding Tegen het einde van de opdracht ontvang je van ons een bevestiging dat de SROI-verplichting is ingevuld en hoeveel mensen er aan werk zijn geholpen. In overleg houden we je vaker op de hoogte. 

 

SROI en AVG (voor opdrachtnemers)

Van elke kandidaat die ten behoeve van SROI wordt ingezet, word je als opdrachtnemer gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen in WIZZR. Zo kunnen we checken of wordt voldaan aan de SROI-verplichting en kan het systeem controleren of de kandidaat niet tegelijkertijd op een ander inkoopcontract wordt ingezet. We vragen niet meer persoonsgegevens dan nodig, zullen dit ook nooit per e-mail doen en zullen bijvoorbeeld nooit vragen om een BSN-nummer met ons te delen. Het algemene privacystatement van WSP-MG vind je hier

Bewijslast
Om de invoer te controleren heeft de SROI-coördinator tenminste een bewijsstuk nodig waaruit blijkt dat de kandidaat gedurende het periode waarover het inkoopcontract inderdaad in dienst was bij de opdrachtnemer. Dit is meestal de arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet een bewijsstuk aangeleverd worden waaruit blijkt dat de kandidaat in de geselecteerde doelgroep (bouwblok) valt, zodat er een juiste SROI-waarde aan de invoer gekoppeld kan worden.

Transparantie
We raden aan om alle verdere, privacygevoelige, informatie die op de bewijsstukken staat zwart te lakken. We raden ook met klem aan om transparant te zijn naar de kandidaat. De opdrachtnemer dient of zelfs expliciet toestemming te vragen voor het delen van diens gegevens. Dat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens door de opdrachtnemer. In die toestemmingsverklaring kun je opnemen welke en waarom (met welk doel) je gegevens verwerkt. 

Voorbeelden van bewijsstukken
Mensen die zijn opgenomen in het doelgroepregister kunnen zelf een doelgroepverklaring aanvragen bij UWV. Wanneer iemand een WW-uitkering heeft gehad kan het bewijsstuk een beslissingsbrief van UWV zijn. In het geval van iemand met een bijstandsuitkering de beschikking van de gemeente. Een formeel schrijven, mail of uitkeringsspecificatie van de gemeente kan ook voldoende zijn. Bij stages is er vaak een beroepspraktijkvorming- of stageovereenkomst waarin het type opleiding, het opleidingsniveau, duur van de opleiding en de opleidingsinstelling staan benoemd.


SROI en uw privacy (voor werknemers)

De overheid vindt het belangrijk dat mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan passend werk kunnen komen. Daarom vragen gemeenten aan bedrijven die voor hen opdrachten doen om aan te tonen dat ze mensen een kans geven en in dienst nemen. Dat heet in het Engels: Social Return, ‘winst voor de maatschappij’. En vooral ook winst voor degenen die daardoor aan het werk komen of een stage kunnen doen.

Het bedrijf waar u werkt moet dus kunnen bewijzen dat het mensen kansen geeft. Uw werkgever moet daarvoor persoonsgegevens verstrekken aan het Steunpunt SROI, dat dit namens de gemeenten controleert.

Om welke gegevens gaat het dan? Dat zijn uw naam, geslacht, adres en geboortedatum. Ook deelt uw werkgever  gegevens over uw contract en het soort uitkering die u heeft gehad of de opleiding die u volgt. Uw werkgever hoeft niet uw BSN-nummer te geven en zal ook geen details verstrekken over uw medische situatie.

Uw werkgever zal u vragen om schriftelijk toestemming te geven dat hij die gegevens van u aan het Steunpunt mag doorgeven. U bent vrij om die wel of niet te geven.

Cookie-instellingen