Inschrijven zorgaanbieders

Interactief aankoopsysteem
Inschrijvingen van zorgaanbieders voor de maatwerkvoorzieningen binnen het sociaal domein die regionaal zijn belegd kunnen worden aangemeld binnen het interactief aankoopsysteem in CTM van Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen  toetreden mits zij voldoen aan algemene bepalingen, instapcriteria en het programma van eisen.

Raamovereenkomst
Wij hebben de visie dat de inkoop van zorg in de regio in gezamenlijkheid, met zorgaanbieders en cliënten ingericht moet worden. Daarom hebben we in de voorbereiding op de Raamovereenkomst gekozen voor een dialooggerichte aanpak via overlegtafels en ruime inspraakperiodes. 

Er vinden overlegtafels en/of marktverkenningen plaats waar zorgaanbieders meedenken  over de inhoud- en inkoop van zorg in het sociaal domein Centraal Gelderland. Ook bij het onderzoek en bepalen van reële tarieven zijn zorgaanbieders betrokken. Dit onderzoek voert de basis voor de berekening en vaststelling van de tarieven. Wij kiezen voor een meerjarig contract om de administratieve last te beperken. Op basis van een meerjarig contract kan aan samenwerking gebouwd worden. Dit draagt bij aan een versterking van de kwaliteit, betaalbaarheid en innovatie.

Algemene documenten

Alle Algemene documenten zijn voor alle percelen en producten gelijk. Deze documenten kunt u inlezen door op de onderstaande verwijzingen te klikken:


Alle aanbestedingsdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Raamovereenkomst. U moet zich realiseren dat een inschrijving in ons interactief aankoopsysteem geen garantie biedt op opdrachten (Algemene Bepalingen, artikel 3, lid 4).

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.