Over RBL Midden-GelreWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor jongerenWeten wat wij voor jou kunnen betekenen?
Voor oudersWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor ProfessionalsWeten wat wij voor u kunnen betekenen?

Ongeoorloofd verzuim

Wanneer een leerling wel staat ingeschreven op een school maar deze niet regelmatig bezoekt, dan spreken we van ongeoorloofd verzuim. Spijbelen en te laat komen vallen hier ook onder.

De consulenten van het RBL werken samen met de scholen om verzuim zo veel mogelijk te voorkomen bij leerlingen tussen de 5 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Wanneer het ongeoorloofde verzuim serieuze vormen aanneemt is de school verplicht dit te melden bij het RBL.

We onderzoeken wat de oorzaak is van het verzuim en wat nodig is om de schoolgang weer te hervatten. Soms is een stevig gesprek op school of met de consulent voldoende.

In andere gevallen is er meer aan de hand. Dan kan het RBL een beroep doen op de sociale wijkteams om het kind of de jongere en/of zijn ouders te ondersteunen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we jongeren doorverwijzen naar Forza, Halt of proces verbaal opmaken tegen de jongere of de ouders.

Luxe verzuim
We spreken van luxe verzuim wanneer leerlingen zonder toestemming buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Ook dit moeten scholen altijd melden bij het RBL. Bij luxe verzuim maken we bij leerplichtige leerlingen altijd proces verbaal op.

Vrijstellingen
In uitzonderlijke gevallen kunnen jeugdigen worden vrijgesteld van de inschrijfplicht.

Cookie-instellingen