Over RBL Midden-GelreWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor jongerenWeten wat wij voor jou kunnen betekenen?
Voor oudersWeten wat wij voor u kunnen betekenen?
Voor ProfessionalsWeten wat wij voor u kunnen betekenen?

Leerplicht

Het RBL Midden-Gelre ziet erop toe dat alle kinderen en jongeren tot 16 jaar staan ingeschreven op een school en dat zij deze regelmatig bezoeken. Dit doen wij ook voor jongeren van 16 en 17 jaar zonder startkwalificatie. 

Wij controleren op schoolverzuim en behandelen aanvragen voor verlof en vrijstelling. Daarbij is er speciale aandacht voor thuiszitters. Met de leerling, de ouders en onze partners uit het onderwijs en het sociale domein begeleiden we hen zo snel mogelijk terug naar school.

Schoolverzuim
Kinderen en jongeren hebben naast het recht op onderwijs in Nederland ook de plicht ingeschreven te staan op een school en deze volgens het rooster te bezoeken. 

Het RBL houdt toezicht op schoolverzuim en werkt hierin nauw samen met de scholen. Wanneer een leerling zonder geldige reden niet naar school gaat dan is de school verplicht dit bij het RBL te melden. Samen met de leerling, de ouders en de school proberen we het verzuim zo snel mogelijk te stoppen en schooluitval te voorkomen.

Cookie-instellingen