Veelgestelde vragen

Direct antwoord op uw vraag. De veelgestelde vragen hebben wij verzameld en per rubriek hieronder gezet en beantwoord. Heeft u toch een andere of aanvullende vraag? Neem dan contact met ons op.

Als u bericht heeft ontvangen over het aanleveren van documenten, dient u deze aan te leveren in ISPnext.

Klik hieronder voor de werkinstructie:

Het indienen van het jaarverslag / format data aanvraag bij Inkoop SDCG is bedoeld om transparantie te bieden over de financiële prestaties, activiteiten, en de algemene gezondheid van het bedrijf. Het helpt Inkoop SDCG om het bedrijf beter te begrijpen, de risico's en kansen te evalueren, en te zorgen voor een gezonde relatie.

Het jaarverslag moet essentiële financiële gegevens bevatten, zoals de jaarrekening, de winst- en verliesrekening, de balans, en de kasstroomoverzichten. Daarnaast kan het verslag informatie bevatten over de bedrijfsstrategie, duurzaamheidsinspanningen, risicobeheer, compliance met regelgeving, en andere relevante zakelijke aspecten. We sluiten hierbij aan bij de wettelijke verplichting om de jaarcijfers aan te bieden.

De deadline voor het indienen van het jaarverslag is 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Het is essentieel om de contractuele afspraken na te leven en ervoor te zorgen dat het verslag op tijd wordt ingediend.

De uitvraag voor het indienen van het jaarverslag staat voor u klaar in ISPnext. Mocht u geen wachtwoord hiervoor hebben dan kunt u deze aanvragen via de ‘button’ eerste keer inloggen op:
http://app2.vendorlink.nl/client

In veel gevallen moet u een verzoek indienen bij de belastingdienst of uw accountant waarom zij de jaarrekening niet binnen de reguliere termijn kunnen indienen. Indien u ons het bewijs van uitstel stuurt van de accountant / belastingdienst kunnen wij u mogelijk uitstel verlenen. Graag willen we benadrukken dat dit wel de uiterste deadline is.

Ja, Inkoop SDCG evalueert alle jaarverslagen als onderdeel van hun beoordeling en deze kunnen worden gebruikt in de contractgesprekken.

Het dataformat helpt ons om structuur en organisatie aan de gegevens uit de jaarrekening te geven, zodat we deze kunnen begrijpen en verwerken.

De Producten en Diensten Catalogus (hierna: PDC) is specifiek voor de gemeenten maar niet voor de aanbieders. Met behulp van de PDC worden bij gemeenten de ‘back-office’ systemen ingericht zodat de verschillende aanbieders inzichtelijk worden voor de lokale teams. De PDC is het basisdocument voor de overige systemen die vanuit de regio worden gefaciliteerd.

Klik hier voor de handleiding.

 Onder Inkoopdocumenten kunt u de productcodes en productomschrijvingen vinden. Het huidige tarief vindt u in de zoektool gecontracteerd aanbod SDCG op deze website bij de producten.

Voor vragen m.b.t. facturatie, declaratie, zorgtoewijzing of het berichtenverkeer verwijzen wij u naar de desbetreffende gemeente.

U kunt te allen tijde de tarieflijst raadplegen. Volg eerst de onderstaande 3 stappen en kies vervolgens voor 1 van de 3 opties zoals hieronder beschreven. 

Stap 1: Log in via www.ctmsolution.nl
Stap 2: Aan de linkerkant van uw scherm onder Modules vindt u "Mijn Aanmeldingen/inschrijvingen" klik hieronder op "Actief"
Stap 3:  Zoek hier 224060 Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland op en klik op de link.

Optie 1: Persoonlijke tarieven algemene zorgvormen:

1.       U bent nu op de pagina met voortgangsbalken. Helemaal onderaan de pagina klikt u op "Bekijk / Print uw antwoorden".

U ziet een overzicht van alle antwoorden, bij elke categorie staat een link naar uw nieuwe tarievenlijst. Let op: de categorie Algemeen heeft geen tarievenlijst.

Optie 2: Tarieven zorgvorm ‘Verblijf’:
De tarieven zijn niet te zien in de aanbesteding verblijf zelf omdat dit een gesloten aanbesteding is; hier kunnen we geen documenten meer in toevoegen. 

1.       Klik op ‘Download Documenten’.

2.       Klik in het geopende scherm op het plusje vóór de map ‘Algemeen’.

3.       Klik op het plusje vóór ‘Bijlagen’.

Klik op de map ‘Zorgvorm Verblijf’. Hierin staat een overzicht met alléén de tarieven Verblijf.

Optie 3: Totaaloverzicht van de standaard tarieven voor álle producten:

1.       Klik op ‘Download Documenten’.

2.       Klik in het geopende scherm op het plusje vóór de map ‘Algemeen’.

3.       Klik op de map ‘Bijlagen’. Hier staat een totaaloverzicht waarin de tarieven van alle zorgvormen vermeld zijn.

Mocht u de tarieflijst niet kunnen vinden, neem dan contact op met CTM Solution via 020 6708500.

Eerste keer inloggen:

 1. Ga naar https://app2.vendorlink.nl/supplier/.
 2. Klik op de button "Eerste keer inloggen".
 3. Vul uw gebruikersnaam in (neem contact op met inkoop@inkoopsdcg.nl wanneer u niet weet wat uw gebruikersnaam is).
 4. Klik op de knop "Verstuur resetlink".
 5. U krijgt een mail met een link. Klik op de link.
 6. In het geopende scherm kunt u een wachtwoord aanmaken.

Wanneer u niet voor het eerst inlogt kunt u na stap 1 uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren en klikken op "Inloggen".

De regio heeft gekozen voor een semi open house en niet meer een interactief aankoopsysteem. Dit houdt in dat de semi open house procedure pas open gaat indien een gemeente of de regio dit noodzakelijk vindt. Dit geldt niet voor de aanbesteding Verblijf. Deze blijft gesloten tijdens de contractperiode, t/m 30-06-2024.

Mocht het als noodzakelijk gezien worden dat er een openstelling plaatsvindt voor een gemeente, zorgvorm of product dan zal dit o.a. tijdig gecommuniceerd onder het kopje nieuws op onze website.

Nee, de Regio heeft besloten de huidige overeenkomsten met aanbieders voor Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp te verlengen tot 1 juli 2025.

Volgens de specifieke inkoopvoorwaarden binnen deze overeenkomst kan vanaf 1 juli 2024 jaarlijks worden besloten om de huidig overeenkomsten met één jaar te verlengen. Er kunnen ook redenen zijn om over te gaan tot een volledig nieuwe inkoop of nieuwe inkoop op onderdelen (tussentijdse openstelling). Wij houden u hiervan op de hoogte op onze website.

U kunt alleen wijzigingen aanbrengen in uw algemene gegevens (AGB-code, rekeningnummer enz.). Gecontracteerde producten en/of gemeenten staan vast.

Algemene wijzigingen doorgeven kan door naar uw aanvraag/inschrijving in CTM te gaan en vervolgens achter het kopje ‘Algemeen’ te klikken op ‘Vragen beantwoorden’. In de vragenlijst die opent kunt u de wijzigingen doorgeven, waarna u de vragenlijst kunt opslaan en sluiten. Door vervolgens op ‘Verzenden’ te klikken komen de wijzigingen bij ons door, u hoeft uw inschrijving NIET eerst terug te trekken.

De wijzigingen zullen elke laatste week van de maand gedeeld worden met de gemeenten aan de hand van een mutatiebestand.

Voor de inkoop van Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning heeft de regio gekozen voor een semi open house procedure (semi open procedure). Binnen deze procedure is de mogelijkheid om in te schrijven gesloten tot het moment dat de Regio het noodzakelijk vindt om over te gaan tot een tussentijdse openstelling. Er zijn verschillende redenen voor een tussentijdse openstelling, onder andere: een tekort gekwalificeerde aanbieders of de ontwikkeling van een nieuw product.

Indien er een tussentijdse openstelling plaatsvindt voor een gemeente, zorgvorm of product, melden wij dit bij nieuws op deze website.

N.b. een uitzondering op de tussentijdse openstelling is de zorgvorm Verblijf. Dit betreft een aanbesteding en is gesloten gedurende de contractperiode, t/m 30-06-2024.

U moet bij een tussentijdse optenstelling, die tegenwoordig via IPSnext verloopt, meer documenten aanleveren dan voorheen in CTM Solution.

Dit heeft met het volgende te maken, aanbieders kunnen zich bij een nieuwe openstelling inschrijven voor meerdere gemeenten en/of producten.

Indien partijen veel meer gemeenten gaan bedienen en/of andere producten gaan leveren willen wij controleren of aanbieders aan alle eisen voldoen die daarbij horen.

Wanneer u het aanmeldformulier voor een tussentijdse openstellig heeft verstuurd, sturen wij u z.s.m. de uitnodiging. Deze uitnodiging ontvangt u op het door u opgegeven mailadres en zal verstuurd worden vanuit 'noreply@vendorlink.nl'.

Het komt wel eens voor dat dit bericht in de spambox terecht komt of wordt tegengehouden door de netbeheerder. Hoe komt u hierachter?

 1. Controleer uw spambox
  1. Zit de uitnodiging hierin? Zorg ervoor dat u in het vervolg deze berichten in uw postvak in ontvangt.
  2. Zit de uitnodiging hier niet in? Ga naar stap 2.
 2. Neem dan contact op met inkoop@inkoopsdcg.nl om te controleren of, wanneer en naar welk adres de uitnodiging verstuurd is.
 3. Neem contact op met uw netbeheerder om te controleren of het bericht in de firewall is blijven hangen.

Deelnemen aan de 'Nota van inlichtingen' kan enkel wanneer uw organisatie is aangemeld voor een tussentijdse openstelling en hier toegang toe is verleend.

Deelnemen aan de 'Nota van inlichtingen':

 1. Log in op uw portaal in ISPnext.
 2. Klik onder 'RFx' op de openstelling die voor u beschikbaar is.
 3. Controleer op de planning of de termijn voor het indienen van vragen niet reeds is verstreken.
 4. Klik op 'Vragen' boven de introductie tekst.
 5. Klik op 'Toevoegen vraag'.
 6. Voer uw vraag in en klik op 'Toevoegen' (een referentie is niet verplicht).
 7. Wanneer u al uw vragen hebt ingevoerd klikt u op 'Verstuur vragen'

Onder 'Uw vragen' ziet u de vragen die u hebt ingevoerd. Wanneer u naar beneden scrollt ziet u de 'Gepubliceerde vragen en antwoorden'.

Cookie-instellingen