Meldpunt signalen zorg

Het Meldpunt Signalen Zorg is er voor inwoners, zorgverleners en verwijzers. Twijfelt u aan de kwaliteit bij een aanbieder? Denkt u dat er sprake is van misbruik van zorggeld of financiële fouten? Meld het bij ons.  

Hierbij gaat het om meldingen over aanbieders die zorg leveren op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp binnen de regiogemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Waarom is melden belangrijk?

Regio Centraal Gelderland wil de best mogelijke zorg voor haar inwoners. Toch kan het voorkomen dat door een aanbieder in de praktijk geen goede zorg wordt gegeven of dat zorg bewust niet wordt gegeven. Er kan ook sprake zijn van misbruik van zorggeld. Om te kunnen beoordelen of aanbieder de zorg leveren zoals is afgesproken, is het belangrijk dat u signalen aan ons doorgeeft.

Hoe kunt u uw melding doorgeven?

Wilt u een signaal melden over geleverde zorg? Er zijn diverse manieren om uw signaal te melden:

 1. Via onderstaand meldingsformulier:
  Om een melding door te geven vragen wij u onderstaand digitale meldingsformulier volledig en juist in te vullen en te verzenden. Eventuele bijlagen kunt u in het formulier toevoegen.  

 2. Telefonisch:
  Maandag t/m donderdag van 10.00- 14.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (026) 7029700.

 3. Per post:
  MGR sociaal domein centraal Gelderland ter attentie van Meldpunt Signalen Zorg, Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort.

Anonieme meldingen kunnen we niet terugkoppelen aan de melder. Houdt u er wel rekening mee dat er door de aard van anonieme meldingen niet altijd onderzoek mogelijk is. Anonieme meldingen kunnen ook via het Landelijk Meldpunt Zorg anoniem worden aangenomen.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het Meldpunt Signalen Zorg:

 • Registreert en archiveert uw melding en stuurt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Zorgt dat de melding bij de persoon terecht komt die de melding verder in behandeling neemt. Bijvoorbeeld: de relatiemanagers van Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland in samenwerking met de toezichthouder van de GGD of IGJ.
 • U ontvangt van het Meldpunt een bericht of en naar wie uw melding is doorgezet.
 • In verband met de privacyregels kan het zijn dat u geen bericht krijgt over het vervolg van uw melding. Dit betekent niet dat er niets met uw melding is gebeurd. Het kan zijn dat degene die de melding in behandeling heeft genomen contact met u op om de melding verder te bespreken.

Privacy

Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. Op uw melding is de privacyverklaring van het Meldpunt Signalen Zorg van toepassing. Wij vragen u deze goed door te lezen. Door ons digitale meldingsformulier in te vullen en te verzenden, verklaart u de privacyverklaring van het Meldpunt Signalen Zorg te hebben gelezen te aanvaarden.

Let op: indien u gegevens over een cliënt in de melding wilt verwerken, mag u in het kader van de privacywetgeving geen cliëntgevoelige informatie/persoonsgegevens melden.

Cookie-instellingen