Wie zijn wij?

Elf gemeenten in de regio Centraal Gelderland (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) werken samen op het gebied van inkoop voor participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze samenwerking is belegd bij Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland. Wij maken onderdeel uit van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein Centraal Gelderland.

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland

Wij verzorgen het inkoopproces binnen het sociaal domein en sluiten voor de regiogemeenten contracten en raamovereenkomsten af met zorgaanbieders. Samen met de gemeenten faciliteren wij de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de dienstverlening en overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte doorontwikkelen.

Cookie-instellingen