Regionaal beleid

De basis voor de regionale samenwerking in Centraal Gelderland is vastgelegd in de regiovisie sociaal domein Regio Arnhem van december 2014. Uitgangspunt hierbij was ”lokaal wat kan, regionaal wat moet”. Daarbij is ook expliciet gekozen voor het niet onderbrengen van beleid in de samenwerking. Wel werken de gemeenten vanaf het begin samen met lokale partners en zorgaanbieders aan transformatievraagstukken in het jeugdstelstel, bijvoorbeeld via een regionaal transformatiefonds sociaal domein en een provinciale subsidie voor transformatie jeugdzorg. Hieruit is divers aanbod van projecten van aanbieders en andere partijen gefinancierd.

Tranformatieagenda
In 2017 is een transformatieagenda voor jeugdhulp en voor Wmo opgesteld. Voor Jeugdhulp zijn de volgende 3 thema's afgesproken: (1) Versterken van de Lokale Toegang,  (2) Afschalen van Specialistische Jeugdzorg en (3) Sturen op Resultaat. Rondom deze thema's zijn transformatietafels opgericht met vertegenwoordigers van de lokale teams, van aanbieders en andere partners in het netwerk. Het nu voorliggende plan bouwt hierop voort.

Raamcontracten
We werken met meerjaren raamcontracten waarbij iedere nieuwe aanbieder kan toetreden indien hij voldoet aan het programma van eisen. Gemeenten hebben vanuit de gemeenschappelijke regeling de keuze om aan submodules binnen de module inkoop deel te nemen. De huidige contracten lopen voor de periode 2017-2019. Aan het einde van die periode vindt een evaluatie plaats. Er is bewust gekozen voor meerjarige contracten zodat gezamenlijk geïnvesteerd kan worden in transformatie.  

Uitvoering
Onderdeel van de inkoop en de transformatie is het overleg dat lopende het jaar plaatsvindt met aanbieders. Met elkaar optrekken is een belangrijke basis voor het maken van afspraken op uitvoeringsniveau, voor het bieden van expertise, advies en ondersteuning aan de lokale teams. Om het verloop van het gebruik van zorg te volgen worden vanuit de module inkoop van de MGR samen met lokale ambtelijke ondersteuning trimestergesprekken met aanbieders gevoerd. 

Overlegtafels
De Regio organiseert Overlegtafels met betrokken organisaties om nadere afspraken te maken rondom de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de producten, social return on investment (SROI), enz.  De MGR heeft haar informatiemanagement ingericht met deze website , een informatiesysteem voor ondersteuning van het contractmanagement (Vendorlink) en een informatiesysteem voor aanbieders en verwijzers (Mylex). Tevens wordt vanuit het contractmanagement aan gemeenten managementinformatie beschikbaar gesteld via een trimesterrapportage.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.