Privacyrechten

U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daar mee doen. Die gegevens moeten kloppen. Als wij uw gegevens nodig hebben voor onze wettelijke taken, dienen wij daarover te beschikken. Als wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming dan kunt u die ook weer intrekken. Klik hier voor een overzicht van uw rechten.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor een taak die wij uitvoeren namens uw gemeente, dan moet u uw verzoek indienen bij uw gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie. Klik hier voor de contactgegevens van uw woongemeenten.

Cookie-instellingen