7. Wachtlijst en wachttijden Behandeling

Inkoopdocument

Algemeen programma van eisen, eis 16, specifieke inkoopvoorwaarden, artikel 3 lid 4 en artikel 10 lid 2, en Zorgvorm specifieke eisen Behandeling, eis 21.

Uitleg

Bij aanbieders binnen de zorgvorm Behandeling doen we een uitvraag naar de wachttijden (aantal weken) dat jeugdigen moeten wachten op de start van het behandeltraject of het startgesprek en naar het aantal jeugdigen (verdeeld naar gemeente) die wachten op de start van het behandeltraject. De uitkomsten worden verwerkt in de zoektool zodat zowel de aanbieders als de consulenten zicht hebben op beschikbaarheid en kunnen samenwerken om de wachtlijstproblematiek aan te pakken.

Aanlevering geldt voor

Aanbieders worden gevraagd om de informatie aan te leveren.

Wijze van aanleveren

Via ISPnext

Uiterste aanleverdatum

4 x per jaar: 1 maart-1 juni-1 september-1 december (u ontvangt hierover bericht via ISPnext).

Contactpersoon: Sandra Tap, regionaal Contract- en Relatiemanager, sandra.tap@inkoopsdcg.nl

Terug naar jaarplanning & overzicht

Cookie-instellingen