Marktconsultatie Inkoop Inburgering 2025 B1-route en Z-route

25-04-2024

Op 25 april 2024 hebben wij de marktconsultatie Inkoop Inburgering 2025 voor de B1-route en de Z-route op Tenderned gepubliceerd.

De gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar werken samen aan de uitvoering van de Inburgeringswet. Het doel is dat inburgeraars in een vroeg stadium volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. De huidige overeenkomst voor de Zelfredzaamheid- en B1-route zijn tot stand gekomen na een nationale aanbestedingsprocedure en hebben een initiële looptijd tot en met 31 december 2024.

Door de bestuurders van de regio Midden-Gelderland is besloten om voor de B1- en Z-route de huidige overeenkomsten niet te verlengen en is afgesproken hiervoor een nieuwe inkoopopdracht voor de producten binnen de B1 en Z -route te formuleren.

Door middel van een marktconsultatie voor de Zelfredzaamheid- en B1-route willen de gemeenten input en ideeën ophalen bij de aanbieders om de voorgestelde perceelindeling en programma van eisen (PvE) voor de inkoop te toetsen en dit verder te ontwikkelen.

De gemeenten stellen een open schriftelijke marktconsultatie voor waarbij alle partijen die interesse hebben de mogelijkheid krijgen om zich aan te melden en input aan te leveren op vooropgestelde vragen. Met deze werkwijze wordt vooraf duidelijk welke visie of mening partijen hebben en kan eventueel tijdens een fysieke consultatie gerichter vragen worden gesteld. Het is momenteel nog niet bekend of er ook een fysieke marktconsultatie zal plaatsvinden. Met een open marktconsulatie verkleinen we de kans dat er potentiële oplossingen voor onze behoeften en/of andere belangrijke informatie verloren gaat.

Meer informatie vindt u hier. De bijlage ‘Antwoordmodel Marktconsultatie’ staat in Tederned.

Meedoen aan de marktconsultatie kan via Tenderned.

Cookie-instellingen