Verbindingsdag 2022 in het teken van kwaliteit, rechtmatigheid en positieve gezondheid

25-05-2022

Als de inkoop van zorg je verantwoordelijkheid is, zijn de kwaliteit van zorg en de rechtmatigheid van je bestedingen daaraan, belangrijke pijlers bij (1) de toelating en contractering van aanbieders maar ook (2) in een continu proces tijdens de contractering.

Voor de inkoop van zorg in de regio Centraal Gelderland zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet als het gaat om het borgen van toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid voor de zorgvormen van Wmo en Jeugdhulp. Tijdens de Verbindingsdag op 19 mei jl. gaven Marielle Glasbergen, Arjan Verstegen en Miriam Rogmans een inkijkje in de ontwikkeling van dit belangrijke proces.

  • klik hier voor de presentatie over de borging van het toezicht op Kwaliteit en Rechtmatigheid
  • klik hier voor de presentatie over de jaarrekeningen-analyse
  • klik hier voor de presentatie over het calamiteitenprotocol

Positieve gezondheid
Het borgen en verbeteren van de sociale kwaliteit en het welzijn van inwoners in de regio Centraal Gelderland is de kern waar het in ons werk bij Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland om draait. Positieve gezondheid draagt ook bij aan het welzijn van je inwoners. Karen van Ruiten benadrukte dat de benadering van positieve gezondheid niet gericht is op onze ziekten maar vooral op wat ons als mens en samenleving gezond houdt. Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen regie en veerkracht van mens en samenleving.

  • Klik hier voor de presentatie over Positieve Gezondheid (Karen van Ruiten)


Indrukwekkend
Als je Rolf Schrama ziet en hem op het zicht beoordeelt, is ‘indrukwekkend’ en ‘veerkracht’ niet direct het eerste wat in je opkomt. Toch is het de veerkracht, zelfreflectie en doorzettingsvermogen die maakt wie Rolf is: een grote kleine man met een indrukwekkend (levens)verhaal.

Panelgesprek
Tot slot gingen enkele deskundigen en professionals uit het sociaal domein met elkaar in gesprek over positieve gezondheid en hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. En waar de een als warm pleitbezorger van positieve gezondheid de professionals opriep om vooral ‘naar je hart te blijven luisteren, want dat klopt’, riep de ander op om vooral ook na te denken over het doenvermogen van veel burgers.

Denk- en doenvermogen
De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) zegt daarover: “Naast denkvermogen is 'doenvermogen' minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dit rapport aandacht voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag”.

Klik hier voor meer informatie over dit rapport van de WRR.


De Verbindingsdag 2022 was, onder deskundige leiding van dagvoorzitter Erik van der Pol, een leerzame dag met mooie ontmoetingen en verbindingen. Mede dankzij de ondersteuning vanuit de Gelderland Academie. Dank voor uw komst! 

 

Cookie-instellingen