Inzet producten Moederkindhuizen en Ouderkindhuizen

12-04-2022

Moederkindhuizen en Ouderkindhuizen bieden een vorm van (jeugd)zorg met Verblijf waarbij moeders en/of gezinnen in korte tijd worden begeleid in opvoedvaardigheden. Het doel daarvan is dat zij uiteindelijk zelfstandig met hun gezin kunnen wonen.

Binnen de regio Centraal Gelderland is voor de inzet van deze zorg een tweetal producten binnen de zorgvorm Verblijf opgenomen. Ter ondersteuning van verwijzers is er een document opgesteld dat als handvat kan dienen bij de keuze voor de producten.

Handvat
De tarieven en voorwaarden voor de producten liggen vast. Voor verwijzers is het van belang dat zij weten welk product ze in welke situatie kunnen inzetten en hoe zij moeten omgaan met het nieuwe woonplaatsbeginsel, inschrijving van moeders in de gemeente, op wiens naam de beschikking moet komen te staan, etc.

Er is daarom een document opgesteld die daarbij een handvat moet bieden. Verwijzers kunnen dit document gebruiken, maar kunnen hier ook beargumenteerd van afwijken. Elke situatie vraagt immers om maatwerk. Dit document is daarom bedoeld als hulpmiddel om de juiste keuzes te kunnen maken. Klik hier voor het document

Afspraken
In het document worden afspraken over inzet Moeder- en Ouderkindhuizen beschreven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inzicht in de doelgroep
  • Op wiens naam komt de beschikking te staan
  • Woonplaatsbeginsel
  • Inzet extra jeugdzorg voor het kind
  • Wlz indicatie
  • Inschrijven in de gemeente
  • Toekomstplan en traject bij uitstroom


Gecontracteerde aanbieders
Voor Moeder- en Ouderkindhuizen zijn in de regio Centraal Gelderland zes aanbieders gecontracteerd: Pluryn, Domus Dulcis Domus, Driestroom, Albero Zorggroep, Stichting Siza en IJsselstek.

Cookie-instellingen