Marktverkenning over 'het delen van behandelplannen'

07-04-2022

In onze inkoopvoorwaarden is informatie opgenomen welke gegevens wel of niet met elkaar (gemeenten en aanbieders) gedeeld mogen worden. In de praktijk leverde dit veel vragen, ruis en discussie op. Uit de verschillende signalen van professionals uit de gemeenten en van aanbieders is behoefte gebleken aan een dialoog om te komen tot een nadere uitleg van overeengekomen afspraken.

Verkenning
Op 21 oktober 2021 is er een marktverkenning geweest over welke gegevens/informatie er gedeeld mag worden tussen gemeente en aanbieders betreffende het behandeltraject van een jeugdige.

Omdat niet alle aanbieders fysiek bij deze marktverkenning aanwezig konden zijn wordt de presentatie van deze marktverkenning, een samenvattend verslag en het resultaat ‘Delen van gegevens bij een behandeltraject’ als bijlage met u gedeeld (zie onderaan dit bericht). 

Voortgang
Vanuit de marktverkenning is een werkgroep samengesteld om uitwerking te geven aan de input uit de marktverkenning. Deze werkgroep bestond uit Maarten Stokman (GGNet), Eefje Toonen (Westervoort/Duiven), Jan van Houten (Inkoop SDCG), Jirka Franssen (Kind & Meer), Marianne Nusselder (D3), Ien Kiggen (gemeente Arnhem) en Irene Hegeman (Karakter).

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een document ‘Delen van gegevens bij een behandeltraject’. Een beschrijving van de routing van informatie, in het kader van behandelplannen en duidelijkheid over wat er met elkaar gedeeld mag worden en wanneer. Dit document geeft richting aan de dialoog tussen professionals (lokale toegang en behandelaar).

Vanuit verschillende aanbieders en vanuit Inkoop SDCG hebben juristen meegekeken om te komen tot een doelmatig en rechtmatig document. Ook is de AVG specialist vanuit Inkoop SDCG bij het tot stand komen van dit document betrokken om de bescherming van persoonlijke gegevens te borgen.

Dit document moet dan ook worden beschouwd als uitleg van en aanvulling op de gestelde eisen en voorwaarden (algemeen programma van eisen, Eis 2 en Eis 3).

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt contact opnemen met Martin Doeve, relatiemanager zorgvorm Behandeling, martin.doeve@inkoopsdcg.nl of 06-54373883.

Bijlagen:
- PowerPoint Presentatie 21 oktober 2021
- Samenvatting Marktverkenning behandeling donderdag 21 oktober 2021
- ‘Delen van gegevens bij een behandeltraject’

U kunt deze en andere documenten over marktverkenningen terugvinden via de pagina Marktverkenningen

Cookie-instellingen