Landelijke inkoop specialistische zorg Beschermd Wonen via VNG

21-03-2022

Gemeenten maken voortgang met de beweging Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis, zoals geadviseerd door de commissie-Dannenberg.

Belangrijke randvoorwaarde is dat ook zeer specialistische vormen van Beschermd Wonen worden ingekocht en voorhanden blijven. In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft een overtuigend deel van de gemeenten ingestemd (97,62%) met het voorstel om hiervoor de VNG mandaat te verlenen om voor 5 jaar (2023 t/m 2027) landelijke raamcontracten Beschermd Wonen (BW) af te sluiten. 

Achtergrond van het voorstel
De doordecentralisatie van Beschermd Wonen van centrumgemeenten naar alle gemeenten moet er niet toe leiden dat zeer bijzondere voorzieningen en specialistische functies niet effectief worden gecontracteerd. De zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld, komt weinig voor, c.q. niet ieder jaar, of bij slechts bij enkele gemeenten of samenwerkingsregio’s.

Duidelijkheid over zorg
Er worden landelijk afspraken gemaakt met de volgende zorgaanbieders:

  1. Fier. Gevestigd in Leeuwarden, richt zich op mensen die te maken hebben gehad met internationale mensenhandel.
  2. Fonteynenburg. Gevestigd in Rijswijk en Zoetermeer, richt zich op mensen met een combinatie van GGZ-problematiek en een auditieve beperking.
  3. De Parelhoenderhoeve. Gevestigd in Slootdorp, richt zich op mensen met het velocardiofaciaal syndroom.
  4. Lister. Gevestigd in Utrecht, biedt een woon- en ontwikkelplek aan mensen die een eetstoornis en langdurige klinische opname hebben gehad.
  5. De Compound. Gevestigd in Assen, biedt zorg voor veteranen.

Als in de toekomst iemand een beroep moet doen op een van de specialistische vormen van Beschermd Wonen is er duidelijkheid over het aanbod en de voorwaarden waaronder de zorg geboden wordt. Dat geeft rust en duidelijkheid voor gemeenten, aanbieders én cliënten. 

Bron: VNG

Cookie-instellingen