SROI-verplichting aanbieders met een jaaromzet boven € 200.000,-

16-06-2021

Aanbieders met een jaaromzet boven € 200.000,- binnen de contractering van Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland hebben een SROI-verplichting.

Deze verplichting is weergegeven in bijlage 2.1 van onze inkoopdocumenten.

Zowel in de contractering tot 1 juli 2020 als in de contractering vanaf 2021 geldt de SROI-verplichting. Hierdoor kunnen we uitgaan van de omzetgegevens van heel 2020 voor de aanbieders die zowel onder de ‘oude’ contractering vallen als onder de ‘nieuwe’ contractering. Voor aanbieders die vanaf 1 juli 2020 gecontracteerd zijn, zijn we uitgegaan van de omzet over het 2e halfjaar. Wij baseren ons op de omzetgegevens die bij ons bekend zijn na de audit die op 11 juni 2021 is gestart via het systeem Vendorlink.

Wij hebben onze aanbieders hierover geïnformeerd via CTM.

Samenwerking met het Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland Arnhem  

Voor de uitvoering van de SROI zijn wij de samenwerking aangegaan met het WSP; dit is ook een module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling centraal Gelderland.

Het Werkgever Servicepunt kan ondersteuning bieden bij:

  • op welke wijze invulling wordt gegeven aan de SROI-verplichting;
  • het beantwoorden van vragen over het inhoudelijke aspect van de SROI;
  • het samenbrengen van vraag en aanbod.

Daarnaast adviseert het WSP Inkoop SDCG bij de beoordeling van de SROI-verplichting. Voor de wijze van invulling van de SROI-verplichting adviseren we aanbieders contact op te nemen met onze collega’s van het WSP. Zij zijn bereikbaar via info@wsp-mg.nl.

Cookie-instellingen