Eerste informatiesessie outcome 13 oktober jl.

29-10-2020

Op 13 oktober hebben wij de eerste informatiesessie over outcome georganiseerd. Deze sessie stond in het teken van de aanlevering van outcomegegevens voor Jeugdhulpaanbieders. Tijdens de interactieve sessie hebben de deelnemers de mogelijkheid gehad om vragen te stellen.

Deze vragen inclusief de bijbehorende antwoorden vindt u hier. Klik hier voor de presentatie die tijdens de sessie is gedeeld.

Eind november zullen de vernieuwde invulformats (separaat voor Jeugd en Wmo) met u worden gedeeld. Deze zijn op dit moment nog in ontwikkeling. Voor Jeugdhulpaanbieders geldt dat zij voor de eerste aanlevering gebruik dienen te maken van het oorspronkelijk invulformat (Bijlage 2.2.1 Outcome indicatoren van de inkoopdocumenten 2020). Wmo-aanbieders starten per 1 januari 2021 met registratie van outcome. Indien er aanvullende informatie beschikbaar is dan zal deze steeds op onze website worden geplaatst.  

Contactpersoon: Marieke Habraken, Marieke.Habraken@inkoopsdcg.nl

Cookie-instellingen