Tussentijdse openstelling Toelatingsprocedure Inkoop SDCG

30-06-2020

Binnen de regio Centraal Gelderland is door de gemeente Lingewaard aangegeven dat er sprake is van een tekort aan aanbieders voor de zorgvormen Begeleiding en Groepsbegeleiding. Het betreft begeleiding voor een specifieke doelgroep.

De openstelling zal plaatsvinden op donderdag 2 juli 2020, tussen 11.00 uur en 14.00 uur in het CTM- inkoopplatform, onder Inkoop Sociaal Domein 2020, inkoopnummer: 224060.

Voor de producten:

  • Groepsbegeleiding stabiel                  07A51
  • Groepsbegeleiding ontwikkeling       07A52
  • Begeleiding basis                                 02A16

Beschrijving van de opdracht

Doelgroep
Het gaat om begeleiding die specifiek wordt geboden aan inwoners van de gemeente Lingewaard met een beginnende, gevorderde of ernstige psychogeriatrische aandoening.

Locatie
Kijkend naar de doelgroep, is het voor het verloop van het ziektebeeld van belang dat alle zorgvormen in de directe woonomgeving worden georganiseerd en geboden. Het in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, omringd door bekende mensen die de achtergrond kennen en de ‘taal’ van de inwoner spreken is essentieel. Dit vereist dat de aanbieder in ieder geval beschikt over locaties in de kernen Bemmel, Gendt en Huissen.

Ketenzorg
Vanuit de beschreven doelgroep is het wenselijk als de aanbieder ondersteuning kan bieden binnen de hele zorgketen van huishoudelijke ondersteuning tot complexere, psychogeriatrische en somatische problematiek.

Vanuit een (pro-)actief casemanagement is aanbieder in staat om vanuit (vroeg)signalering die zorg te bieden die naadloos past bij de veranderende zorgbehoefte en zorgzwaarte van de inwoner. Aanbieder werkt hierbij vanzelfsprekend vanuit de keten op lokaal niveau samen met burgerinitiatieven en het zorgveld. Ook acteert zorgaanbieder optimaal op het snijvlak van Wmo/WLZ en Wmo/Zorgverzekeringswet. Hierdoor merkt de inwoner nauwelijks iets bij een overgang naar een anders bekostigde zorgvorm. 

Let op
U mag inschrijven op de in dit bericht aangegeven zorgvormen, producten en gemeente. Indien u deze openstelling van het systeem gebruikt om op andere zorgvormen, producten en/of gemeenten in te schrijven kan dit tot gevolg hebben dat u wordt uitgesloten van verdere beoordeling en komt u niet meer voor een toetreding in aanmerking.

Voor technische vragen met betrekking tot het inschrijven, kunt u contact opnemen met CTM.

Cookie-instellingen