Aanbesteding lokale inkoop Versterken Sociale Basis gemeente Rheden gepubliceerd

17-06-2020

Gemeente Rheden heeft de lokale aanbesteding Versterken Sociale Basis op 16 juni 2020 gepubliceerd (start opdracht: 1 januari 2021).

Het betreft een openbare Europese aanbesteding. Inschrijvers kunnen zich tot 31 juli 2020, 12.00 uur inschrijven via deze link. Het betreft een aanbesteding waarbij gemeente Rheden één partij zal contracteren en afspraken zal maken op basis van lumpsum financiering.

Over welke dienstverlening gaat deze aanbesteding?

De opdracht Versterken Sociale Basis is gericht op een tweetal bewegingen;

  1. Het versterken van de sociale basis door de herkenbaarheid en toegankelijkheid te vergroten, initiatieven en voorzieningen te verbinden en stimuleren en faciliteren van nieuwe collectieve voorzieningen (innovatie).
  2. Verbreden: het verbreden van de sociale basis door (onderdelen van) maatwerkvoorzieningen op het gebied van de Wmo en Jeugd op een logische wijze in te bedden in de sociale basis.

Voor een nadere omschrijving verwijzen wij u graag naar de via de genoemde link gepubliceerde aanbesteding.
 

Vragen?
Geïnteresseerde partijen kunnen tot 13 juli 2020, 17.00 uur vragen stellen over de aanbesteding. Dit kan door te klikken op bovengenoemde link waarna u toegang kunt krijgen tot de portal in CTM.

Cookie-instellingen