Hervatten reguliere werkzaamheden aanbieders

02-06-2020

Allereerst spreken wij graag onze waardering uit voor alle aanbieders en zorgverleners die in de afgelopen periode, vaak op innovatieve wijze, erin geslaagd zijn om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners voort te zetten.

Onze inwoners hebben kunnen rekenen op de inzet, ook al waren de omstandigheden waaronder die geleverd moesten worden niet altijd gemakkelijk. We hebben ook gezien dat deze crisis een impuls heeft gegeven aan nieuwe vormen van zorgverlening en samenwerking. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase beland; na de intelligente lockdown wordt ''het leven'' weer hervat. Naast de algemene maatregelen voor alle inwoners van Nederland wordt met behulp van richtlijnen goed gekeken hoe - passend binnen de RIVM-richtlijnen - de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen doorgang kan vinden c.q. weer opgestart kan worden. Het gaat dan om zorg waarvoor mensen een toewijzing hebben gekregen: geïndiceerde zorg en maatwerkvoorzieningen.

Het uitgangspunt is dat met ingang van uiterlijk 1 juli de reguliere werkzaamheden weer zoveel mogelijk worden hervat passend bij de algemene RIVM-richtlijnen en specifieke richtlijnen voor de zorg. Deze richtlijnen geven invulling aan ''het nieuwe normaal'' en zijn vaak opgesteld door de beroepsorganisaties zelf, bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, (groeps)begeleiding, jeugd en intramurale zorg.

De omzetgarantie, in verband met het coronavirus, is verlengd tot 1 juli en stopt daarna. Dit is afgesproken tussen VNG en het Rijk en past bij ons streven om, zo snel als verantwoord is, de reguliere werkzaamheden binnen het nieuwe normaal weer op te pakken en deze ook weer op reguliere wijze te declareren.

Wij hebben onze aanbieders via het platvorm CTM een bericht gestuurd met extra toelichting over hoe de reguliere werkzaamheden weer te hervatten.

Cookie-instellingen