Prioriteit regio Centraal Gelderland: continuïteit zorg en veiligheid cliënten en zorgmedewerkers

06-04-2020

De regiogemeenten in Centraal Gelderland spreken hun grote waardering uit voor de inzet van aanbieders en hun medewerkers tijdens de coronacrisis. Er wordt op constructieve wijze samengewerkt waarbij de veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers voorop staat.

Gemeenten in de regio verwachten dat aanbieders op een dusdanige wijze maatregelen nemen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus (Covid-19), dat zorg zoveel mogelijk kan worden geleverd.

Maatregelen

Wij volgen de ontwikkelingen bij het RIVM en de overheid en hebben regelmatig afstemming met de gemeenten over de te nemen maatregelen. Wij sluiten ons aan bij de adviezen van de GGD en het RIVM en dat vragen wij ook aan onze aanbieders.

Uitgangspunten van de regio zijn:

  • Veiligheid van cliënten en zorgmedewerkers staat voorop.
  • Continuïteit van zorg en ondersteuning vraagt ook om alternatieve vormen van zorg. Bijvoorbeeld middels digitale middelen.
  • We vermijden extra administratieve handelingen in tijden van crisis.
  • We besteden bijzondere aandacht voor kwetsbare inwoners.

Financiering

Regio Centraal Gelderland is nauw aangesloten bij de ontwikkeling van de landelijke richtlijnen “continuïteit van financiering als gevolg van de coronacrisis”. Er zijn regionale afspraken gemaakt en gecommuniceerd met de gecontracteerde zorgaanbieders.

Communicatie

Uiteraard zijn er ook veel vragen en onduidelijkheden. Voor de zorgaanbieders hebben wij een tijdelijke pagina op onze website gemaakt voor informatie over hoe te declareren tijdens de coronacrisis.

Wij wensen alle zorgmedewerkers en werkgevers sterkte en gezondheid in deze periode. Zorg voor elkaar en uzelf.

Cookie-instellingen