VOG aanvragen eenmanszaak/ZZP-er

18-12-2019

In Eis 15, van het algemeen programma van eisen voor de Inkoop 2020, is beschreven dat inschrijver en eventuele medewerkers dienen te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een VOG met het volgende screeningsprofiel dient te worden aangevraagd:

  • Voor alle medewerkers met direct cliëntcontact geldt een VOG Natuurlijke Personen met het screeningsprofiel “Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier”.
  • Voor bestuurders geldt, indien het om een eerste contractering in de regio gaat, een VOG-rechtspersoon die niet ouder is dan 3 maanden.

VOG Natuurlijke Personen voor een eenmanszaak/ZZP-er
Uit de eerste vragenronde is gebleken dat een eenmanszaak (ZZP-er) geen VOG-rechtspersoon kan aanvragen. Een eenmanszaak (ZZP-er) dient in plaats van een VOG-rechtspersoon een VOG-Natuurlijke Personen aan te vragen. De eenmanszaak (ZZP-er) ontvangt dit formulier van degene die vraagt een VOG te overleggen, in dit geval Inkoop SDCG.

Aanvraagformulier
Wij hebben voor eenmanszaken (ZZP-ers) een aanvraagformulier VOG NP vóór-ingevuld.  U kunt deze ook terugvinden op het inkoopplatform CTM. Aanvrager dient het volledig ingevulde aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Vervolgens stuurt de gemeente het aanvraagformulier naar Justis. Na positieve beoordeling door Justis krijgt de aanvrager een VOG NP retour. Deze VOG NP dient te worden geüpload in CTM.

Cookie-instellingen