Publicatie 1e vragenronde inschrijving Inkoop 2020

09-12-2019

Voor de zorgaanbieders die zich via online inkoopplatform CTM willen inschrijven voor de gepubliceerde zorgvormen van de Inkoop 2020, zijn conform de inkoopprocedure, twee vragenronden gepland.

De geanonimiseerde vragen en de antwoorden (Nota van Inlichtingen) van deze eerste ronde zijn op 6 december 2019 gepubliceerd via het CTM platform. De Nota van Inlichtingen voor de zorgvorm Verblijf kunt u eveneens vinden op het CTM platform.

Er zijn op basis van de gestelde vragen enkele aanpassingen gedaan op de volgende onderdelen:

SROI
In bijlage 2.1 Bepalingen SROI is een tekstuele aanpassing gedaan bij paragraaf 1.4. De aangepaste bijlage 2.1 is opnieuw geüpload op de website en in CTM. Klik hier voor de aangepaste bijlage. Verder is in CTM de bijlage 2.1.1 Code Sociale Ondernemingen toegevoegd, waarin uitleg wordt gegeven over de doorgevoerde aanpassing.

Activerend Werk
Activerend Werk is een aparte zorgvorm ten opzicht van de andere zorgvormen. Het algemeen programma van eisen is van toepassing op alle zorgvormen en producten. Bij nader inzien kan het algemeen programma van eisen niet volledig van toepassing worden verklaard op de zorgvorm Activerend Werk.

In de zorgvorm specifieke eisen Activerend Werk is in paragraaf 2.1 aangegeven met betrekking tot welke eisen Activerend Werk afwijkt van het algemeen programma van eisen. Deze aanpassing is uitdrukkelijk  uitsluitend van toepassing op de aanbieders die zich alleen inschrijven voor de zorgvorm Activerend Werk. Voor aanbieders die zich voor één of meerdere andere zorgvormen inschrijven, blijft het volledige algemeen programma van Eisen van kracht. Het document zorgvorm specifieke eisen Activerend Werk is opnieuw geüpload op onze website en in CTM.

Gemeenten Rheden en Rozendaal
In het algemeen inkoopdocument (paragraaf 2.7.2) is aangegeven dat gemeenten Rheden en Rozendaal op onderdelen afwijken van de regionale Inkoop 2020. In de Nota van Inlichtingen, die gepubliceerd is op het CTM-platform, is bij het tabblad algemeen inkoopdocument, als laatste antwoord een nieuwe aanpassingen toegevoegd voor de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Huishoudelijke ondersteuning
Verder hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal aangegeven voor huishoudelijke ondersteuning mee te doen met de regionale inkoop. Aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning kunnen zich derhalve ook inschrijven voor de gemeenten Rheden en Rozendaal.

2e vragenronde
Volgens planning hebben zorgaanbieders tot 23 december 2019 (vóór 12.00 uur) de tijd om vragen te stellen voor de tweede vragenronde. Zoals in paragraaf 4.12 van het algemeen inkoopdocument is bepaald, dienen de vragen voor de tweede ronde betrekking te hebben op vragen en antwoorden uit de eerste ronde.

Cookie-instellingen