Tweede overlegtafel/marktverkenning ‘Behandeling’

12-06-2019

Op 4 juni heeft de tweede overlegtafel/marktverkenning ‘Behandeling’ plaatsgevonden in Wageningen. Naast aanbieders waren ook vertegenwoordigers van het voorliggende veld aanwezig.

Tijdens deze overlegtafel waren ongeveer 20 aanbieders vanuit de jeugd-ggz, J&O en dagbehandeling LVB aanwezig. Ook waren diverse gemeenten vertegenwoordigd en organisaties uit Wageningen die werkzaam zijn in het voorliggend veld (zoals Solidez). Eén van de onderwerpen was namelijk: welke problemen zijn er in de samenwerking tussen geïndiceerde Jeugdzorg en het voorliggend veld (b.v. onbekendheid of onvoldoende communicatie)? Daarnaast hebben we gekeken hoe we de samenwerking kunnen verbeteren/versterken en wat daarover opgenomen kan worden in de eisen bij de inschrijving.

In het tweede deel is de eerste opzet gedeeld hoe we kunnen komen tot één product die toepasbaar is in jeugd-ggz, J&O en LVB, waarin de 6 pijlers van de Positieve Gezondheid en de uitgangspunten van de nieuwe jeugd-ggz, leidend zijn. De uitgangspunten van de tariefsopbouw met de markt zijn gedeeld en de uitvraag bij de aanbieders is gestart. Klik hier voor de presentatie. Het verslag van de bijeenkomst volgt later.

Cookie-instellingen